HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CAMERA IP ROBO FB-LINK

Bước 1: Đăng nhập/
Đăng ký tài khoản Tuya

Bước 2: Chọn “Thêm thiết bị”

Bước 3: Chọn “Video giám sát”, sau đó chọn “Camera thông minh”

Bước 4: Tại mục “QR Code”, chọn “Chế độ AP”

Bước 5: Chọn dấu Tick và sau đó chọn “Tiếp theo”

Bước 6: Nhập mật khẩu Wi-Fi của bạn và chọn “Tiếp theo”

Bước 7: Chọn “Kết nối”

Bước 8: Kết nối Wi-Fi của camera có chữ “SmartLife”, mật khẩu mặc định 12345678 và quay lại Tuya App

Bước 9: Chọn “Hoàn tất” để hoàn thành việc thiết lập

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYA APP

Bước 1: Bật Tuya App và chọn “Đăng ký”

Bước 2: Chọn mục “Đồng ý”

Bước 3: Nhập địa chỉ email của bạn và chọn “Lấy mã xác minh”

Bước 4: Nhập mã xác minh được gửi qua email của bạn

Bước 5: Đặt mật khẩu cho tài khoản (Từ 6 đến 20 ký tự cả chữ và số)

Bước 6: Chọn “Hoàn tất” để kết thúc đăng ký